Informacja z realizacji zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętajno”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informacja z realizacji zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętajno”

 

Gmina Świętajno informuje, że realizacja zadania pn.

”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętajno”

jest dotowana na podstawie umowy

nr 00339/17/13052/OZ-LZ/D z dnia 29.09.2017 r. zawartej

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85,00% kosztów kwalifikowanych

tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów

zawierających azbest, w tym 48,00% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego

pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,

Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

oraz 37,00% ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Opublikowano: 29 września 2017 09:56

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 2503

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl