Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.

Opublikowano: 18 czerwca 2019 09:39

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Załączniki:

2019061809371401.pdf [1.52 MB]

Wyświetleń: 329

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl