Został ogłoszony konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opublikowano: 13 marca 2019 13:31

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 727

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl