Wyniki konkursu ofert na realizację zadań Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

/Zarządzenie Wójta Gminy Świętajno Nr 14/19 z dnia 12 marca 2019 r./

 

L/P

NAZWA ZADANIA

 

NAZWA OFERENTA

TYTUŁ ZADANIA

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

 1.      

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                 i sportu.

 

NIE WPŁYNEŁA OFERTA

-

-

2.

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab

Seniorzy poznają Europę

  4 000,00 zł.

3.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o0 wolontariacie.

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

Centrum Organizacji pozarządowych

 3 000,00 zł.

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

Działaj Lokalnie 2019

 5 000,00 zł.

4.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Dobrych OD SIEBIE

Dogoterapia- pies a dziecko z niepełnosprawnością umysłową

3 000,00 zł.

5.

Kultura sztuka i ochrona dóbr kultury

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Połomie

 

 

Teatr Ognia –oczyszczanie i uzdrawianie duszy

2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Nasze Świętajno

 

Festiwal wsi

3 000,00 zł.

 

RAZEM

 

 

20 000,00 ZŁ.

 

Świętajno dnia 9.04.2019 r.

Wójt

Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 09 kwietnia 2019 09:51

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 462

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl