ZARZĄDZENIE Nr 12/20 WOJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 18 marca 2020 r. W sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Świętajno w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść zarzadzenia znajduje się pod linkiem

Opublikowano: 19 marca 2020 12:35

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 302

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl