Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku

 

Mieszkańcy Gminy Świętajno mogą nieodpłatnie, bez limitu wagi, w stanie posortowanym , przywieźć odpady do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zlokalizowanego w Olecku (ul. Kościuszki 57 – szosa do Wieliczek).

 

Lista odpadów, przyjmowanych w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów obejmuje:

 • papie
 • szkło opakowaniowe
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • odpady ulegające biodegradacji
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające azbestu, papy, smoły
 • odpady wielkogabarytowe (meble, drewno)
 • popioły
 • odpady niebezpieczne takie jak: lampy rtęciowe i świetlówki, termometry rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne
 • zużyte opony

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Przedsiębiorstwa telefonicznie i na miejscu w PDGO – 87 737 90 85

 

Punkt jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 – 17.00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 7.00 – 15.00

 

Podmiotami uprawnionymi do bezpłatnego przekazania odpadów są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które dostarczą odpady pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i samodzielnie je rozładują. Rozładunek odpadów odbywa się pod nadzorem pracownika Przedsiębiorstwa.

 

Opublikowano: 25 stycznia 2019 12:49

Kategoria: Gospodarka komunalna

Wyświetleń: 510

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl