KOMUNIKAT o zmianie i okresach obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świętajno.

KOMUNIKAT

 

o zmianie i okresach obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Świętajno.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” decyzją  nr BI.RET.070.470.2018.TR
z dnia 24 kwietnia 2018 roku zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Świętajno na okres 3 lat z podziałem na okresy obowiązywania. Taryfy dotyczą usług wodnych realizowanych dla odbiorców usług wyłącznie przez Urząd Gminy Świętajno. Dotyczy wodociągu Niemsty i wodociągu Świętajno

 

Wielkość cen za zaopatrzenie w wodę i za odprowadzenie ścieków obrazują poniższe tabele:

 

lp

Wyszczególnienie

Wielkość cen za zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen

W okresie od 1 do

 12 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf

1

Grupa 1

Cena wody

2,65 zł/m3 netto

2,86 zł/m3 brutto

2,71 zł/m3 netto

2,93 zł/m3 brutto

2,78 zł/m3 netto

3,00 zł/m3 brutto

 

lp

Wyszczególnienie

Wielkość cen za odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen

W okresie od 1 do

 12 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf

1

Grupa 1

Cena ścieków

4,86 zł/m3 netto

5,25 zł/m3 brutto

4,97 zł/m3 netto

5,37 zł/m3 brutto

5,09 zł/m3 netto

5,50 zł/m3 brutto

 

Stosownie do art. 24 f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ogłoszenie w BIP Wód Polskich zostało opublikowane w dniu 14.05.2018 r.

 

Okresy obowiązywania taryf należy rozumieć:

 

  • W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf – od 22 maja 2018 r. do 21maja 2019 r.

 

  • W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf – od 22 maja 2019 r. do
    21 maja 2020 r.

 

  • W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf –22 maja 2020 r. do 21
    maja 2021 r.

 

W załączniku pełna treść decyzji zatwierdzającej taryfy.

Opublikowano: 22 maja 2020 12:14

Kategoria: Gospodarka komunalna

Załączniki:

2018051712035901.pdf [1.1 MB]

Wyświetleń: 1736

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl