Informacja - wymogi dotyczące pojemników na odpady komunalne

Zwracamy się z prośbą, by pojemniki do zbierania odpadów komunalnych były o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom. Pojemnik na odpady komunalne zmieszane powinien spełniać następujące warunki dopuszczone przez normę PN-EN 840-1 (informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez producentów na pojemniku) tj.:

  • powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego ( zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo),
  • powinien posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny,
  • pojemnik nie może być uszkodzony m.in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno,
  • pojemnik powinien posiadać pokrywę,
  • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Przykładowy pojemnik spełniający normę PN-EN 840-1.

Informujemy, że oferowane często w sprzedaży pojemniki ogrodowe (poniżej) nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo. Odpady zgromadzone w różnego rodzaju pojemnikach wykorzystywanych zastępczo jak np. wiadra, beczki, itp. nie będą odbierane.

Przykładowe pojemniki nie spełniające normy PN-EN 840-1.

Opublikowano: 25 sierpnia 2020 09:08

Kategoria: Gospodarka komunalna

Wyświetleń: 223

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl