K O M U N I K A T Informacja zgodna z komunikatem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku o zmianie i okresach obowiązywania taryf dla zaopatrzenia w wodę w wodociągach Orzechówko, Giże oraz Kukówko i odprowadzania ścieków w m. Kukówko

K O M U N I K A T

 

 Informacja zgodna z komunikatem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku
o zmianie i okresach obowiązywania taryf dla zaopatrzenia w wodę w wodociągach Orzechówko, Giże oraz Kukówko

i odprowadzania ścieków w m. Kukówko

 

Wielkość cen za zaopatrzenie w wodę i za odprowadzenie ścieków obrazują poniższe tabele:

lp

Wyszczególnienie

Wielkość cen za zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen

W okresie od 1 do

 12 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf

1

Grupa 1

Cena wody

3,21 zł/m3 netto

3,47 zł/m3 brutto

3,27 zł/m3 netto

3,53 zł/m3 brutto

3,34 zł/m3 netto

3,61 zł/m3 brutto

 

lp

Wyszczególnienie

Wielkość cen za odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen

W okresie od 1 do

 12 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf

1

Grupa 1

Cena ścieków

5,20 zł/m3 netto

5,62 zł/m3 brutto

5,30 zł/m3 netto

5,72 zł/m3 brutto

5,41 zł/m3 netto

5,84 zł/m3 brutto

 

Okresy obowiązywania taryf należy rozumieć:

 

  • W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf – od 14 czerwca 2018 r. do
    13 czerwca 2019 r.

 

  • W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf – od 14 czerwca 2019 r. do
    13 czerwca 2020 r.

 

  • W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf –od 14 czerwca 2020 r. do
    13 czerwca 2021 r.

Opublikowano: 12 czerwca 2020 14:12

Kategoria: Gospodarka komunalna

Wyświetleń: 1232

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl