OBWIESZCZENIE o miejscu i terminie ponownego zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kukówko, gm. Świętajno.

OBWIESZCZENIE

o miejscu i terminie ponownego zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kukówko, gm. Świętajno.

 

Ponowne zebranie wiejskie odbędzie się dnia 12 kwietnia 2019r. (piątek) o godz. 17.00

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Kukówku.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum (ważności zebrania).
  3. Przedstawienie porządku zebrania.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Zgłoszenie kandydatów:

            a/ na sołtysa – przewodniczącego rady sołeckiej.

b/ do rady sołeckiej,

  1. Przeprowadzenie tajnego głosowania.
  2. Ogłoszenie wyników.
  3. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutu sołectwa Kukówko.
  4. Wolne wnioski.

Świętajno, dnia 4 kwietnia 2019r.                                                                                            WÓJT

                                                                                                                                             /-/ Janusz Zakrzewski

Link do zarządzenia

Opublikowano: 04 kwietnia 2019 10:17

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 181

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl