Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.

Opublikowano: 31 maja 2018 14:22

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Załączniki:

2018062114130301.pdf [1.28 MB]

Wyświetleń: 490

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl