ZARZĄDZENIE NR 18/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 24 kwiecień 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opublikowano: 24 kwietnia 2018 13:23

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 623

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl