Zarządzenie Nr 52/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 12 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Opublikowano: 14 września 2018 14:03

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 497

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl