INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OŚB. 271.2.2018 Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Świętajno.

Opublikowano: 30 lipca 2018 11:51

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH [356.34 KB]

Wyświetleń: 387

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl