ZARZĄDZENIE NR 53/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

Zarządzenie Nr 53/20

                                                                             WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 21 października 2020r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy, w trybie przetargu nieograniczonego, ustnego, nieruchomości gruntowe wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt

Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 21 października 2020 15:12

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK [56 KB]

Wyświetleń: 96

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl