Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Świętajno z dnia 23 października 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 55/20

   WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 23 października 2020r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 23 października 2020 10:38

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK [57 KB]

Wyświetleń: 155

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl