logo_duzejpg [583x250]

 

 

 

 

 

 

 

 

 W ramach projektu:

„E-usługi w gminie Świętajno”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, 
Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego 
oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

   Gmina Świętajno zakupiła system elektronicznego obiegu dokumentów - DOKUS. Obecnie trwa wdrażanie oraz szkolenie pracowników.

http://www.dokus.pl/index.php/pl/

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl