funduszepng [1024x247]


Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Ja w Internecie  - Gmina Świętajno wprowadzi mieszkańców w świat internetu

Wójt Gminy Świętajno zaprasza  dorosłych mieszkańców Gminy na bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach projektu „Ja w Internecie”.

Daj sobie szansę i naucz się korzystać z możliwości internetu!

Celem programu, skierowanego do mieszkańców, jest zwiększenie umiejętności poruszania się w sieci oraz przygotowanie uczestników do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych .

Dla bardziej zaawansowanych cenne będą umiejętności tworzenia stron internetowych, wykorzystywania internetu we własnym biznesie czy wiedza pozwalająca chronić dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł.

Uczestnik szkoleń może wybrać interesujący go obszar tematyczny spośród siedmiu:

-Rodzic  w Internecie,

-Moje finanse i transakcje w sieci,

-Rolnik w sieci,

-Mój biznes w sieci,

-Działam w sieciach społecznościowych,

-Tworzę własną stronę internetową (blog),

-Kultura w sieci.

Ja w Internecie, czyli kto?

Mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które ukończyły 25 lat.

Rekrutacja uczestników jest prowadzona od listopada 2018 roku do 31 lipca 2019 roku. Przewidywana liczba miejsc: 270. Maksymalna ilość osób na jednym szkoleniu to 12.

Czas szkolenia: 12 godzin na 1 moduł (rozłożone na 2 lub 3 dni w zależności od potrzeb uczestników)  Również godziny szkolenia zostaną dopasowane do potrzeb uczestników.

plakatjpg [538x768]

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 150.000,00  PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 150.000,00 PLN

Wkład własny wynosi 0,00 PLN


Więcej informacji o szkoleniu:

harmonogram szkoleń - będzie aktualizowany na bieżąco

Formularz rejestracyjny

Urząd Gminy Świętajno 19-411 Świętajno 104 Tel. 87 520 70 29 e-mail: ug@swietajno.pl

REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „JA W INTERNECIE

"Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa"

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl