Za nami pierwsze szkolenia w ramach projektu "Ja w Internecie" .

indekspng [300x494]Gmina Świętajno przeprowadziła już 4 szkolenia:

Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Tworzę własną stronę internetową (blog) oraz  Kultura w sieci.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczyli się jak wykorzystywać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych, nabyli umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w sieciach społecznościowych, zarządzanie kontem bankowym, dokonywanie płatności, rezerwowanie podróży oraz nauczyli się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, a także nabyli podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć stronę lub bloga, opracowywać i dodawać do nich treści.

Informujemy, że  cały czas trwa rekrutacja na szkolenia. Warto z nich skorzystać gdyż są naprawdę bardzo ciekawe i odbywają się w wyjątkowej atmosferze, co potwierdzają wszyscy dotychczasowi uczestnicy szkoleń.

Przypominamy, iż do udziału w szkoleniach będą kwalifikowały się wyłącznie osoby, które złożyły formularz rekrutacyjny. W/w formularz jest dostępny na stronie internetowej www.swietajno.pl, u sołtysów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno.

Szczegółowe informacje można uzyskać  osobiście w Urzędzie Gminy Świętajno, pod nr 87 520 70 27  lub na stronie internetowej www.swietajno.pl.

jawintjpg [1000x750] 


"Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa"

funduszepng [1024x247]

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl