Informacja dotycząca uzyskania zgody oraz otrzymania warunków technicznych do zaprojektowania i wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858) przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne wykonuje na swój koszt właściciel nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

 

Właściciel nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w pierwszej kolejności winien zorientować się, czy istnieją techniczne możliwości wykonania przyłączy. W tym celu należy skontaktować się ze służbami komunalnymi Urzędu Gminy Świętajno (tel. 87 520 70 12 lub osobiście), podać lokalizację nieruchomości oraz inne, konieczne dane związane z przyłączeniem nieruchomości do sieci.

 

Kolejnym krokiem jest złożenie do Wójta podania o zezwolenie na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i wydanie warunków technicznych zaprojektowania i wykonania przyłączy. Wzorcowy druk podania można pobrać otwierając załącznik do informacji zamieszczony poniżej. Do podania koniecznie trzeba załączyć mapę (plan sytuacyjny) określającą nr geodezyjny oraz położenie nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

 

Po złożeniu w/w dokumentów zostaną wydane warunki techniczne do zaprojektowania i wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, zostanie sporządzona umowa przyłączeniowa. Po podpisaniu umowy można przystąpić do zaprojektowania i wykonania przyłączy postępując ściśle według wydanych warunków i postanowień zawartych w umowie.

Opublikowano: 20 lutego 2014 11:33

Kategoria: Gospodarka komunalna

Załączniki:

podanie [25.5 KB]

Wyświetleń: 1529

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl