Komunikat dotyczący płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na adres:

 

nazwa odbiorcy: Gmina Świętajno, 19-411 Świętajno

rachunek bankowy (BS Świętajno): 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001

tytuł wpłaty: opłata za odpady za miesiąc ….......2013

 

W przypadku płatności za inną osobę, należy w tytule wpłaty podać za kogo jest  realizowana opłata, a także za jaką nieruchomość!

 

Informujmy ponadto, że nie ma podstaw prawnych do wystawiania faktur za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowano: 20 września 2013 12:09

Kategoria: Gospodarka komunalna

Wyświetleń: 1686

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl