UWAGA ! ZMIANA GODZIN OTWARCIA PUNKTU DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW W OLECKU

 

Informuję, iż z dniem 15 lipca 2019r. ulegają zmianie godziny otwarcia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku (ul. Kościuszki 57 – szosa do Wieliczek).

Godziny otwarcia będą następujące:

- poniedziałek – 7:00 – 15:00

- wtorek – 7:00 – 15:00

- środa – 7:00 – 17:00

- czwartek – 7:00 – 15:00

- piątek – 7:00 – 15:00

Dodatkowo

- sobota – 11:00 – 13:00

 

Przypominamy:

Mieszkańcy Gminy Świętajno mogą nieodpłatnie, bez limitu wagi, w stanie posortowanym, przywieźć odpady do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku (ul. Kościuszki 57 – szosa do Wieliczek).

Lista odpadów przyjmowanych w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów obejmuje:

 • Papier
 • Szkło opakowaniowe
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne
 • Odpady ulegające biodegradacji
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD i RTV
 • Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające azbestu, papy, smoły
 • Odpady wielkogabarytowe (meble, drewno)
 • Popioły
 • Odpady niebezpieczne, takie jak: lampy rtęciowe i świetlówki, termometry rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne
 • Zużyte opony

Szczegółowych informacji udziela pracownik Przedsiębiorstwa telefonicznie i na miejscu w PDGO – 87 520 90 85

Podmiotami uprawnionymi do bezpłatnego przekazania odpadów są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które dostarczą odpady pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i samodzielnie je rozładują. Rozładunek odpadów odbywa się pod nadzorem pracownika Przedsiębiorstwa.

Opublikowano: 06 lipca 2019 18:29

Kategoria: Gospodarka komunalna

Wyświetleń: 472

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl