NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 STYCZNIA 2018r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD 1 STYCZNIA 2018r.

 

 • Nowe zasady segregacji odpadów będą obowiązywały w Gminie Świętajno od 1 stycznia 2018r.

 

 • Zmiana sposobu segregacji odpadów jest wynikiem wprowadzonego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r., poz. 19).

 

 • Zmiana przepisów oznacza, iż każdywłaściciel nieruchomości deklarujący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobligowany będzie do wydzielenia czterech strumieni odpadów selektywnie zebranych oraz piątego strumienia odpadów zmieszanych, według poniższego schematu:

1) papieru

2) szkła

3) metali i tworzyw sztucznych

4) odpadów ulegających biodegradacji

5) odpadów zmieszanych

 

 • W przypadku rezygnacji z segregacji odpadów w oparciu o nowe zasady, przedstawione powyżej, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zmiana dotychczasowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • W przypadku segregacji właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się w odpowiednie rodzaje pojemników lub worków do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych do poszczególnych frakcji odpadów.

 • Pojemniki lub worki oznacza się odpowiednimi nalepkami pobranymi nieodpłatnie z Urzędu Gminy.

 • Pojemnik lub worek z frakcją papieru oznacza się nalepką z napisem „PAPIER”, z frakcją szkła oznacza się nalepką z napisem „SZKŁO”, z frakcją metali i tworzyw sztucznych oznacza się nalepką z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, z frakcją odpadów ulegających biodegradacji oznacza się nalepką z napisem „BIO”.

 • Odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne odbywać się będzie co 4 tygodnie, odpadów ulegających biodegradacji co 2 tygodnie.

 • Pojemniki lub worki do dnia 30 czerwca 2022r. będą musiały być dostosowane kolorystycznie (papier – kolor niebieski pojemnika/worka; szkło – kolor zielony pojemnika/worka; metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty pojemnika/worka; odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy pojemnika/worka;).

 

 • W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zadeklarowanego gromadzenia odpadów w sposób selektywny, odpady nie będą odbierane, a właściciel nieruchomości zostanie obciążony przez Urząd Gminy, w formie decyzji administracyjnej opłatą za wywóz odpadów niesegregowanych.

 • Odpady wielkogabarytowe w dalszym ciągu będą odbierane 2 razy w roku w ramach tzw. „wystawek” sprzed nieruchomości lub będą mogły być przekazane do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku.

Opublikowano: 21 grudnia 2017 12:00

Kategoria: Gospodarka komunalna

Załączniki:

segr_4.pdf [243.32 KB]

Wyświetleń: 1176

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl