Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Świętajno

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2019r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Świętajno.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie ewentualnych uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019 – 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  podziału sołectwa Świętajno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  podziału sołectwa Cichy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany uchwał dotyczących statutów sołectw.
 12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 13. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Świętajno.

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                             

 

 Przewodniczący Rady Gminy

  Maciej Andrzej Nowik

Opublikowano: 05 sierpnia 2019 07:44

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 345

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl