Zaproszenie na XLVII sesję Rady Gminy Świętajno

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszam na XLVII sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 15 listopada 2018r. (czwartek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja wynikająca z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
  4. Podsumowanie i podziękowania na zakończenie kadencji 2014 – 2018. 
  5. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Świętajno.

 

INFORMUJĘ:           iż protokół z XLVI sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XLVII sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.                  

 

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                          

 

                                                                                                          Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gmin

    Jan Uss

Opublikowano: 14 listopada 2018 10:53

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 532

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl