Wyniki konkursu ofert na realizację zadań Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

L/P

 

NAZWA ZADANIA

NAZWA OFERENTA

TYTUŁ ZADANIA

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

1.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

NIE WPŁYNEŁA OFERTA

----------------------

-------------------------

2.

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Stowarzyszenie Inicjatyw Dobrych „Od Siebie”

„Nie pozwól Mi zmarznąć”

2 000,00 zł.

3.

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina”

Piknik seniora

5 000,00 zł.

4.

 

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa.

Działaj Lokalnie 2020

8 000,00 zł.

5.

 

Kultura sztuka i ochrona dóbr kultury.

Koło Gospodyń Wiejskich w Świętajnie.

Dożynki w Gminie Świętajno

6 000,00 zł.

 

 

RAZEM

 

 

21 000,00 zł.

 Świętajno 20.03.2020 r.                                                                                                                                                                                         

Wójt

                                                                                                                        Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 23 marca 2020 09:55

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 297

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl