Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r.

Opublikowano: 28 kwietnia 2017 12:53

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Załączniki:

2017062812510701.pdf [806.98 KB]

Wyświetleń: 466

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl