Zarządzenie Nr 47/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 6 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Opublikowano: 09 października 2017 10:21

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 529

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl