Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzadowych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO
informuje

 

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w roku 2017,

http://bip2.warmia.mazury.pl/542/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-w-roku-2017.html

Opublikowano: 21 grudnia 2016 09:40

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 833

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl