Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 24 Lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opublikowano: 28 lutego 2017 13:20

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 821

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl