OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2019. . Nazwa zadania: Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu w ramach Projektu „E - usługi w gminie Świętajno”.

Opublikowano: 18 stycznia 2019 14:57

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

OGłOSZENIE [389.9 KB]

SIWZ [711.08 KB]

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) [2.89 MB]

PROJEKT UMOWY (PU) [980 KB]

ZAŁACZNIKI [5.28 MB]

Wyświetleń: 292

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl