Zawieszona działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej od 26 października 2020r. do odwołania

 (link otworzy duże zdjęcie)

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19 zawieszam działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej od 26 października 2020r. do odwołania.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na względy bezpieczeństwa możliwe jest udzielanie porad prawnych przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość.

W związku z powyższym w celu  uzyskania porady prawnej należy złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek
o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Wniosek do pobrania na stronie internetowej Urzędu – zakładka nieodpłatna pomoc prawna

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego
w Olecku pocztą elektroniczną
na adres: zarzad@powiat.olecko.pl i oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

                                                                                                                                                             Starosta Olecki

Telefon do kontaktu 0 87 739 18 73                                         

Starosta Olecki

Marian Świerszcz

Opublikowano: 22 października 2020 13:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 0

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl