„Familijne LOWE” startuje w Świętajnie!

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

logo.jpg

„Familijne LOWE” startuje w Świętajnie! 

 

Z przyjemnością informujemy, że udało nam się pozyskać środki na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Świętajnie z projektu „Familijne LOWE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Konkurs grantowy „Familijne LOWE” zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów animowania pozaformalnej edukacji dorosłych oraz społeczności lokalnych, przede wszystkim z obszarów oddalonych od centrów administracyjnych, edukacyjnych, gospodarczych, z utrudnionym dostępem do usług publicznych i edukacyjnych.

 

Projekt Gminy Świętajno zajął wysokie 8. miejsce w Polsce i uzyskał 250 000 zł grantu, który stanowi 100% dofinansowania. LOWE został utworzony od 1 września 2020 r. na bazie i potencjale Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie.

 

Głównym celem projektu jest aktywizowanie w formie szkoleniowo-doradczej w okresie od września 2020 r. do sierpnia 2021 r. minimum 200 osób dorosłych będących mieszkańcami Gminy Świętajno na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i życiowych stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego oraz rozwoju społeczności lokalnej.

 

Działalność LOWE jest skierowana do szerokiej grupy osób dorosłych pochodzących z terenu gminy, głównie rodziców uczniów, seniorów, rolników, osób bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami. Środki z dotacji zostaną przeznaczone na funkcjonowanie LOWE, organizację licznych warsztatów, szkoleń, kursów praktycznych, doposażenie miejsc realizacji szkoleń, zakup materiałów szkoleniowych, nagród oraz organizację wyjazdów edukacyjno-kulturalnych.

 

W ramach projektu zaplanowano ciekawą ofertę edukacyjną: zajęcia z języka angielskiego i szkolenia komputerowe dla seniorów; warsztaty dla rodziców z bezpieczeństwa dziecka w sieci, problematyki wychowawczej i aktywizacji zawodowej; Kurs Trening Umiejętności Społecznych; 200 godzin na kursy „szyte na miarę"; kurs wizażu i zdobienia paznokci; zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dorosłych i seniorów (gry zespołowe, zumba, nauka tańca, Nordic-walking i zajęcia relaksująco-odstresowujące z elementami yogi); spotkania prozdrowotne; warsztaty zielarskie i ogrodnicze; podstawy księgowości rolniczej; podstawy przedsiębiorczości; warsztaty artystyczno-kulturalne i zajęcia twórcze (m.in. malowanie na płótnie, szkle, warsztaty muzyczne, edukacja regionalna i teatralna), warsztaty florystyczne i rękodzielnicze oraz warsztaty kulinarne z kuchni regionalnej i światowej.

 

Szkolenia, kursy i warsztaty będą odbywały się w różnych miejscach na terenie gminy z wykorzystaniem potencjału technicznego jednostek gminnych, Klubu Seniora, ŚDS we Wronkach, świetlic wiejskich i remiz strażackich.

 

Szczegóły rekrutacji do projektu ukażą się w połowie września 2020 r. na stronie internetowej szkoły www.spswietajno.edu.pl oraz www.swietajno.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 logo_familijnelowe.jpg

Opublikowano: 15 września 2020 11:32

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

listarankingowawnioskowoprzyznaniegrantu.pdf [213.04 KB]

Wyświetleń: 62

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl