OGŁSZENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIGO MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NIEMSTY

O G Ł O S Z E N I E

       Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/20 Wójta Gminy Świętajno z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej  sołectwa Niemsty Gmina Świętajno

Z W O Ł U J Ę   

ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

 NIEMSTY

Zebranie wiejskie odbędzie się dnia 17 stycznia 2020r. (piątek)

o godz. 17.00 - Zebranie odbędzie się w Niemstach (klatka schodowa w bloku)

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania przez  Wójta i wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum (ważności  zebrania). 
  3. Przedstawienie proponowanego porządku zebrania.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Zgłaszanie kandydatów:

            a/ na sołtysa

b/ na członków rady sołeckiej

  1. Przeprowadzenie tajnego głosowania.
  2. Ogłoszenie wyników.
  3. Sprawy różne.                                                                                                         

ŚWIĘTAJNO, 08.01.2020r.                                                                                 

  WÓJT

/-/ Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 10 stycznia 2020 12:56

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 362

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl