Informacja o realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje w 2020 roku projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Projekt adresowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym osób z niepełnosprawnościami), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku jako osoby bezrobotne.
 
W ramach projektu realizowane będą staże zawodowe, szkolenia zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne oraz pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe.
 

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych na terenie powiatu oleckiego w ramach Celu Tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne)

Więcej informacji w załaczniku

Opublikowano: 13 lutego 2020 13:20

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

informacja_o_realizacji_projektu_aktywizacja_osob_mlodych_pozostajacych_bez_pracy_w_powiecie_oleckim_v.pdf [656.35 KB]

Wyświetleń: 123

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl