Zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej (nie dotyczy budynków mieszkalnych) spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Wniosek

Urząd Gminy Świętajno, sekretariat, tel. 87-521 54 20, e-mail: ug@swietajno.pl

Brak opłat

Formularze i załączniki:

zasady_postepowania__szkody_nza_2015_r.doc [doc, 50.5 KB]

wzor_wniosku_rolnika__zgloszenie_szkod_obowiazujacy_w_2015r.doc [doc, 75 KB]

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl