UCHWAŁA Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Świętajnie z dnia 20 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

UCHWAŁA Nr 6/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Świętajnie

z dnia 20 października 2014 roku

 

 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

 

            Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)  Gminna Komisja Wyborcza w Świętajnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Świętajno w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., zgodnie z brzmieniem załączników nr 1-5 do uchwały.

 

§ 2

 

Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowano: 22 października 2014 13:35

Kategoria: Wybory Samorządowe 2014

Załączniki:

uchwala_w_sprawie_powolania_obwodowych_komisji_wyborczych.pdf [148.91 KB]

Wyświetleń: 1720

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl