Komunikat dotyczący punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów

Niniejszym informuję, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – Mazury” Sp. z o.o. w Siedliskach rozszerzyła działalność o funkcjonowanie Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zlokalizowanych przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach oraz przy Stacjach Przeładunkowych w Olecku, Kośmidrach i Białej Piskiej.

         W Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (Stacja Przeładunkowa Olecko – szosa do Wieliczek) mieszkańcy naszej Gminy mogą bezpłatnie przekazać odpady problemowe tj. sprzęt elektryczny i elektroniczny – zużyte RTV i AGD, szkło opakowaniowe, metale, odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne (nie zawierające azbestu, papy, smoły itp.), odpady wielkogabarytowe (meble, drewno), popioły, ODPADY NIEBEZPIECZNE (przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, oleje, tłuszcze).

             Zasady działania Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zostały określone w Regulaminie korzystania z usług  świadczonych przez PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. (regulamin dostępny na stronie internetowej www.eko-mazury.elk.pl)

Punkt jest czynny w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00 - 17.00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 7.00 - 15.00 , tel. 87 737 90 85

Wójt Gminy Świętajno
Janina Trus

Opublikowano: 28 czerwca 2012 10:48

Kategoria: Gospodarka komunalna

Wyświetleń: 5207

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl