UWAGA!!! Od dnia 1 września 2017 r. obowiązują nowe ceny za pobór wody z wodociągów zasilanych z SUW Niemsty oraz SUW Świętajno

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)  od dnia 1 września 2017 r. obowiązują nowe ceny za pobór wody z wodociągów zasilanych z SUW Niemsty oraz SUW Świętajno i odprowadzanie ścieków do kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków w Świętajnie.

 

 

cena netto zł

cena brutto zł

Za pobór wody za 1 m3 dla gospodarstw domowych

2,59

2,80

Za odbiór ścieków za 1 m3 dla gospodarstw domowych

4,80

5,18

 

Taryfy obowiązują do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Opublikowano: 25 sierpnia 2017 13:42

Kategoria: Gospodarka komunalna

Wyświetleń: 821

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl