ZARZĄDZENIE NR 9/18 Wójta Gminy Świętajno Z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Świętajno przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opublikowano: 06 marca 2018 14:33

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 348

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl