Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.

 

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 ze zm.) Gmina Świętajno przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Brutto [zł]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Budowa wodociągu Krzywe

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

2 406 000

III kwartał

2.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

970 000

III kwartał

 

Opublikowano: 02 lutego 2017 11:53

Kategoria: Przetargi

Wyświetleń: 867

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl