Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Świętajno z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie

ZARZĄDZENIE NR 39/20

WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 24 lipca 2020r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, ustnego, nieruchomości gruntowe, wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                Wójt

    Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 24 lipca 2020 09:11

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK [44 KB]

Wyświetleń: 304

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl