Zarządzenie Nr 38/20 Wójta Gminy Świętajno z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mazurach

ZARZĄDZENIE NR 38/20

WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 21 lipca 2020r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)  oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

    Wójt

  Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 21 lipca 2020 10:54

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK [35.5 KB]

Wyświetleń: 229

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl