ZARZĄDZENIE NR 29/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

ZARZĄDZENIE NR 29/20

WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 26 czerwca 2020r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości z zasobu gminy, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Umowy na dzierżawę zawierane będą w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od wywieszenia wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń. 

§ 3

W przypadku zgłoszenia większej ilości chętnych na dzierżawę jednej nieruchomości zostanie ogłoszony przetarg.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                 Wójt 

 Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 26 czerwca 2020 11:36

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK [40 KB]

Wyświetleń: 69

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl