ZARZĄDZENIE NR 74/19 WÓJTA GMINY ŚWWIĘTAJNO z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

ZARZĄDZENIE NR  74/19

WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 6 grudnia 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy, w trybie przetargu nieograniczonego, ustnego, nieruchomość gruntową wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                      Wójt                 

                                                                                                                       Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 06 grudnia 2019 10:55

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK [36 KB]

Wyświetleń: 361

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl