Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 16 października 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Mazurach

Zarządzenie Nr 64/19

                                                 Wójta Gminy Świętajno

  z dnia 16 października 2019r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, ustnego, nieruchomości gruntowe, wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                          Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 16 października 2019 13:16

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

ZALACZNIK [42.5 KB]

Wyświetleń: 227

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl