Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 16 września 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Borkach

Zarządzenie Nr 59/19

                                              Wójta Gminy Świętajno

  z dnia 16 września 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)  oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, ustnego, nieruchomości  gruntowe wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                       Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 16 września 2019 12:48

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

załącznik [37 KB]

mapa [1.53 MB]

Wyświetleń: 341

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl