Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

Zarządzenie Nr 58/19

                                                    Wójta Gminy Świętajno

z dnia 9 września 2019r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                      Wójt                  

                                                                                                                       Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 09 września 2019 10:32

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

mapa [3.24 MB]

zalacznik [35.5 KB]

Wyświetleń: 197

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl