Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie

Zarządzenie Nr 18/19

                                                Wójta Gminy Świętajno

  z dnia 10 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)  oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, ustnego, nieruchomości  gruntowe wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie nr 61/16 Wójta Gminy Świętajno z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, dotyczące działek nr 685/1 oraz 197/1, położonych w Świętajnie.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                                        Janusz Zakrzewski

 

Opublikowano: 10 kwietnia 2019 12:16

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

załącznik [37 KB]

mapa [270.79 KB]

Wyświetleń: 166

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl