Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie

Zarządzenie Nr 15/19

                                                

                                                  Wójta Gminy Świętajno

 

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, ustnego, nieruchomości gruntowe wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc:

  1. Zarządzenie nr 5/16 Wójta Gminy Świętajno z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, w części dotyczącej działek nr 660, 661, 666, 681, położonych w Świętajnie.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                                             Janusz Zakrzewski

 

Opublikowano: 01 kwietnia 2019 13:00

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

załącznik [41 KB]

Wyświetleń: 147

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl